Aktualności

Nawiązanie współpracy z firmą PressGlass

Głównym celem PRESS GLASS SA jest utrzymanie wiodącej pozycji na rynku szyb zespolonych i specjalnych poprzez ścisłą współpracę z Odbiorcami oraz uwzględnianie ich potrzeb i wymagań, przy poszanowaniu środowiska naturalnego.

Zaewniamy naszym Odbiorcom stały poziom jakości szyb zespolonych i specjalnych produkowanych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania PRESS GLASS SA zgodnym z normami ISO 9001 i ISO 14001, akceptowalną cenę i terminową dostawę wyrobów spełniających obowiązujące wymagania środowiskowe.

Polityka Jakości i Środowiskowa jest realizowana poprzez doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania PRESS GLASS SA, optymalizację kosztów produkcji i gospodarki odpadami. Okresowa ocena stopnia realizacji Polityki Jakości i Środowiskowej jest dokonywana w oparciu o wielkość produkcji, ocenę ilości nowych wyrobów wprowadzanych do produkcji, satysfakcji Klientów, zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi środowiska oraz ocenę stopnia realizacji ustalonych na dany okres celów środowiskowych.

Zarząd Firmy deklaruje stałe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania PRESS GLASS SA, spełnienie wymagań prawnych, technicznych i środowiskowych dotyczących naszych działań i wyrobów, zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, stałą orientację na potrzeby i oczekiwania Klienta oraz zapewnienie środków dla funkcjonowania systemu.