Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Ideal 8000 Passive Comfort

System o głębokości zabudowy 85mm, z uszczelnieniem środkowym, 6 – komorowy.

System Ideal 8000 to nowa propozycja firmy aluplast, w której duży nacisk położono na redukcję parametrów cieplnych i akustycznych. Możliwe było to dzięki zwiększeniu w  głębokości zabudowy profili do 85mm, zwiększeniu liczby komór w kształtownikach oraz trzem uszczelkom. W systemie tym, dzięki poszerzeniu wrębu szybowego, istnieje możliwość stosowania energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 51mm, co pozwala na tworzenie okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną. Dzięki wydzieleniu przez trzecią uszczelkę tzw. suchej komory w której pracują okucia, zwiększa się żywotność i trwałość mechanizmów okuciowych.

 W ramach systemu kształtowników Ideal 8000 następuje połączenie dwóch różnych dróg do uzyskiwania ponadprzeciętnej oszczędności energii poprzez ograniczanie przenikalności cieplnej całej konstrukcji okiennej. Z jednej strony, kształtowniki zwiększają swoją głębokość i ilość wewnętrznych komór, a z drugiej moożliwa jest częściowa rezygnacja ze stosowania stalowych wzmocnień w skrzydłach na rzecz technologii „bonding inside” polegającej na wklejaniu pakietu szyby zespolonej we wrąb skrzydła okiennego.

Podobnie jak wszystkie serie profili aluplast system Ideal 8000 cechuje wielość wariantów konstrukcyjnych, wzajemna kompatybilność profili, a przede wszystkim swoboda w zakresie wyboru optymalnego rozwiązania.

Współczynnik przenikalności cieplnej profili Uf=1,0 W/m2K sytuuje go w gronie rozwiązań o podstawowym znaczeniu dla inwestorów zainteresowanych budownictwem energooszczędnym. Możliwość stosowania energooszczędnych pakietów szybowych o szerokości do 51 mm pozwala na tworzenie okien charakteryzujących się bardzo niską przenikalnością cieplną. Na przykład okno referencyjne o wymiarach 1230 x 1480 mm przy zastosowaniu pakietu szybowego o współczynnikuUg=0,5 W/m2K W/m2K osiąga współczynnik izolacji termicznej wynoszący Uw=0,76 W/m2K.

 

Zalety profili serii Ideal 8000:
  • Głębokość zabudowy 85 mm
  • Profil 6 – komorowy
  • Możliwość zastosowania  pakietów szybowych o wymiarach do 51 mm
  • Współczynnik izolacyjności termicznej profili  Uf = 1,0 W/m²K
  • System z uszczelnieniem środkowym wyposażony w trzy uszczelki
  • Kilka wariantów skrzydeł: niezlicowane i półzlicowane o oryginalnym designie
  • Większa stabilność okien dzięki usztywniającemu współdziałaniu szyby